Om Sidetracks

Företaget Sidetracks AB grundades 1 april 2020 i Uppsala av Sarah Amandusson. Jag tillhandahåller konsulttjänster som inom ledarskap, organisationsförbättring och processförädling.

Jag söker mig aktivt till utvecklingsteam som inte fungerar optimalt och leder med erfarenhet, samarbetsförmåga, entusiasm och nyfikenhet för att teamet ska leverera önskvärt resultat. Jag utgår alltid från teamet och tar mig an uppgifter med en positiv attityd; jag ser prestigelöshet, lyhördhet och professionalism på arbetsplatsen som en förutsättning för att få ett riktigt bra resultat. 

Du kan kontakta företaget på sarah@sidetracks.se

Org. nr: 559250-7478